Logo letter
An toàn lao động là gì? Các quy định và thông tin cần biết
8 months ago

Vấn đề an toàn lao động luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những người làm trong môi trường nhiều nguy hiểm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn xem an toàn lao động là gì và các quy định cụ thể của nó trong bài viết này nhé!

An toàn lao động là gì?

An toàn lao động chính là các giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm để đảm bảo không xảy ra thương tật hoặc tử vong đối với con người trong quá trình lao động.

Còn an toàn vệ sinh lao động chính là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố có hại gây bệnh tật hoặc làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động.

Nói cách khác an toàn lao động chính là giải pháp để không xảy ra các tai nạn trong quá trình lao động. Còn vệ sinh lao động chính là giải pháp giúp người lao động không bị các bệnh liên quan đến ngành nghề họ đang làm.

Tùy từng lĩnh vực sản xuất sẽ có những quy định riêng về an toàn lao động và đồ bảo hộ lao động. Nó sẽ bao gồm các biện pháp, các trang thiết bị bảo vệ người lao động, bảo hiểm lao động, tiền lương, phụ cấp độc hại, thời gian làm việc…

Khái niệm an toàn lao động cũng đã được định nghĩa rõ ràng trong Bộ luật lao động năm 2012: An toàn lao động chính là toàn bộ các quy định về điều kiện, phương tiện, biện pháp… đề phòng, tránh các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để bảo vệ tính mạng cũng như sức khỏe của người lao động. Trước khi nhận việc, người lao động kể cả những người học nghề, thực tập nghề đều cần phải được huấn luyện về vấn đề an toàn lao động. Người lao động có quyền từ chối công việc hoặc là rời bỏ nơi làm việc nếu như thấy có nguy cơ xảy ra các tai nạn lao động và từ chối trở lại nếu nguy cơ chưa được khắc phục.

An toàn lao động là gì?

Ý nghĩa của luật an toàn vệ sinh lao động

Tạo điều kiện cho người lao động, người sử dụng lao động và tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan thực hiện các biện pháp để đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn lao động, áp dụng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hệ thống quản lý hiện đại trong quá trình làm việc

Hỗ trợ xây dựng các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về vấn đề an toàn, vệ sinh lao động tại Viện bảo hộ lao động (hay còn gọi với cái tên là Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động).

Hỗ trợ các tổ chức xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến để phòng ngừa tai nạn lao động cũng như bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc.

Hỗ trợ huấn luyện, đào tạo người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động các yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề an toàn, vệ sinh lao động.

Tạo điều kiện cho các đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện với cơ chế đóng, hưởng linh hoạt để có thể giảm thiểu, khắc phục rủi ro cho người lao động.

Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong vấn đề an toàn vệ sinh lao động

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

- Quyền lợi

 • Được làm việc trong điều kiện môi trường đảm bảo vệ sinh an toàn lao động.
 • Tiếp nhận thông tin liên quan đến các yếu tố nguy hiểm, độc hại tại địa điểm làm việc, được đào tạo và hướng dẫn các cách phòng tránh.
 • Được cung cấp các chế độ bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, được đóng bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp và hưởng các chế độ nếu bị tai nạn trong quá trình làm việc.
 • Được phép yêu cầu người sử dụng lao động đưa ra các nhiệm vụ làm việc phù hợp nếu như vừa ổn định sức khỏe sau khi bị tai nạn hoặc là bệnh nghề nghiệp.
 • Nếu phát hiện hoặc thấy được các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạnh như bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động thì sẽ có quyền từ chối và thông báo cho quản lý. Chỉ tiếp tục làm việc khi đã được đảm bảo điều kiện an toàn lao động.
 • Khiếu nại, khởi kiện hoặc là tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Nghĩa vụ

 • Tuân thủ nội quy, quy trình và các biện pháp an toàn lao động trong hợp đồng lao động và theo luật vệ sinh an toàn lao động.
 • Sử dụng và bảo quản các thiết bị, dụng cụ bảo hộ cá nhân đã được cung cấp.
 • Nếu phát hiện ra các sự cố liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh lao động thì cần phải báo cáo lại ngay cho người quản lý, người sử dụng lao động để xử lý kịp thời.  

Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động

- Quyền lợi

 • Được đảm bảo môi trường làm việc đạt theo các tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước.
 • Được tuyên truyền, đào tạo và huấn luyện ở Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động về các kỹ năng, các biện pháp phòng tránh tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

Được tập huấn, đào tạo về các vấn đề an toàn lao động

 • Được đóng và được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động bằng cách tham gia tự nguyện.
 • Có quyền tố cáo, khiếu nại và khởi kiện theo pháp luật.

- Nghĩa vụ

Phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề vệ sinh an toàn lao động trong công việc.

Phải đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh lao động cho những người liên quan trong quá trình làm việc. 

Nếu phát hiện nguy cơ tai nạn hoặc là bệnh nghề nghiệp thì phải xử lý và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Trên đây là tổng hợp những thông tin và các quy định về vấn đề an toàn lao động. Để đảm bảo sức khỏe cũng như tính mạng của mình, người lao động cần đặc biệt cần chú ý đến công tác an toàn lao động cho bản thân.

nguồn: ruaxetudong.org

 

Posted in:Trending
Read Further
You don't have any news posts to display. Change widget configurations and/or add or manage news posts in the Blog section of the control panel.